ENERGETICKÉ ÚSPORY

Partneři projektu

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2021.

O projektu

Přibližujeme téma energetických úspor nejen široké veřejnosti, ale také facility manažerům, energetickým manažerům a osobám ve veřejné správě, které mohou spustit a oživit projekty pro snižování spotřeby energie nejen ve veřejných budovách a provozech, jako jsou úřady, školní budovy, sportovní areály, divadla, kulturní domy či zdravotnická zařízení, ale také v rámci firem, společností a jejich provozů a budov. Jde nám o popularizaci, lepší zpřístupnění informací a v neposlední řadě o pochopení tématu a uvědomění si jeho důležitosti ve vztahu ke společenské odpovědnosti.