O NÁRODNÍM CENTRU ENERGETICKÝCH ÚSPOR

CO KONKRÉTNĚ DĚLÁME

NCEÚ je partnerem podniků, krajů, měst a obcí především v plánování, přípravě a nakonec i vlastní realizaci snižování energetické náročnosti budov a při vytváření strategických rámců, vizí a koncepcí v oblasti energetiky, s výrazným přesahem do inovací, zavádění nových technologií a komplexních chytrých řešení.

Témata, která řešíme se snažíme aktivně propagovat a popularizovat na sociálních sítích LinkedIn, Facebook a Instragram. Zpětná vazba našich followerů a diskutujících je pro nás zavazující a věříme, že i díky této vzájemné interakci přinášíme trhu v otázce energetických úspora kvalitní zpětnou vazbu.

Financování

Díky našim expertům z veřejného i soukromého sektoru známe detailně prostředí národních a evropských finančních mechanismů vč. nejnovějších finančních nástrojů. Rozumíme jejich tvorbě, jsme schopni konzultovat váš projektový záměr, pomoci vám získat dotaci či doporučit optimální nastavení finančního schématu s ohledem na vaše potřeby i potřeby trhu, měst a obcí.

Projektová činnost

Jsme řešiteli českých i evropských projektů v oblasti témat spojených s energetickými úsporami a moderní energetikou. Snažíme se propagovat konkrétní témata a hledáme zajímavá řešení s potenciálem replikace do dalších oblastí. Dokážeme najít a využít zkušenost ze zahraničí, ať už se jedná o ověřené či pilotní projekty ze zahraničí. Nabízíme partnerství pro projektovou činnost. Díky této expertní platformě můžete dělat informovaná rozhodnutí.

Odborné poradenství

Každé téma v oblasti energetiky vnímáme v celé komplexitě. Poskytneme vám odborný servis a dokážeme vám rozpracovat vaši ideu či vizi ve funkční model. Nabízíme informační servis založený na naší široké síti partnerů ve veřejném i soukromém sektoru, díky které vám pomůžeme zjistit vše, co potřebujete vědět.

Energetická řešení

Máme know-how v oblasti technologických řešení otázek moderní energetiky. Náš záběr je široký i díky naší partnerské síti. Známe prostředí trhu a dnes dostupných technologií.
Dokážeme vám poradit, která řešení jsou pro váš podnik, obec či město nejvhodnější.

Národní centrum energetických úspor „NCEÚ“ je mostem mezi efektivními energeticky úspornými řešeními a obcemi, městy, regiony i podnikateli v celé ČR. Spolek je odborným partnerem pro realizaci konkrétních komplexních projektů v oblasti moderní energetiky, energetických úspor a klimaticky udržitelných řešení. Nabízí informace, poskytuje poradenství a propojuje ty, kteří potřebují řešit své energetické hospodářství, s těmi, kteří umí potřebné změny projektovat, realizovat i financovat.

Díky úzké spolupráci s našimi členy a naší partnerské síti máme široký dosah do měst, obcí a na podnikatelskou sféru.

Naší misí je splnění cíle České republiky v oblasti energetických úspor při maximalizaci pozitivních dopadů na českou ekonomiku. Aktivně radíme, propojujeme, šíříme osvětu, vzděláváme a lobbujeme za energetické úspory všude tam, kde je to potřebné.

ČLENOVÉ SPOLKU

SPRÁVNÍ RADA

Předseda správní rady
Místopředseda správní rady
Místopředseda správní rady
Člen správní rady

Mgr. Kamil Čermák
Ing. Martin Charvát
Tomáš Vrbík
Ing. Martin Boruta

NCEÚ je zapsaný spolek založený Hospodářskou komorou České republiky (HKČR), Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR) a společností ČEZ, a. s. Organizace je financována svými členy, výnosy z vlastní činnosti a z projektových dotačních titulů.